Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie Regulaminu Sejmu
od 30.10.2019 r. (10:32:07) do 31.10.2019 r. (07:54:20) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Regulaminu Sejmu

Art. 1.
Art. 5 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 314 — Regulaminu Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. („Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie, po upływie co najmniej 48 godzin od chwili jego zarządzenia, na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny”) otrzymuje brzmienie „Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie po upływie co najmniej 24 godzin od chwili jego zarządzenia, na wniosek Kanclerza lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 30.10.2019, 10:32:13
  2. Andronik, 30.10.2019, 11:44:41
  3. Adam Jerzy Piastowski, 30.10.2019, 12:40:25
  4. Filip I Gryf, 30.10.2019, 14:44:07
  5. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 30.10.2019, 22:08:43

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW