Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy Ordynacja wyborcza
od 20.07.2019 r. (16:23:26) do 24.07.2019 r. (16:23:26)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 - Ordynacja wyborcza

Art. 1

Art. 2 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 z 12 kwietnia 2012 r. - Ordynacja wyborcza (tj. Dz. P. poz. 5255) w brzmieniu:

„2. Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
1. nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
2. nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
3. nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
4. w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.”

Przyjmuje brzmienie:

„2. Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
1. nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
2. w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.”

Art. 2
Art. 2 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 154 z 12 kwietnia 2012 r. - Ordynacja wyborcza (tj. Dz. P. poz. 5255) w brzmieniu:
„Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia oraz wyborów Prefekta Generalnego”

przyjmuje brzmienie:
„Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia oraz wyborów Prefekta Generalnego, z zastrzeżeniem, że wybrany na Księcia (Prefekta Generalnego) może być obywatel, który nie jest obywatelem ani funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa”

Art. 3

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Michaś Elżbieta II, 22.07.2019, 14:42:50
    Zgadzam sie z idea zdejmowania ograniczen dla podwojnych obywateli.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Santiago Vilarte von Hippogriff, 20.07.2019, 16:31:40

Głosy PRZECIW

  1. Helwetyk Romański, 24.07.2019, 09:18:10
    Sejm jest zbyt strategicznym organem, by likwidować zakaz po prostu. Traktaty są lepszym rozwiązaniem.