Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o referendum konsultacyjnym w sprawie sposobu wybierania posłów na Sejm
od 07.07.2019 r. (10:06:38) do 07.07.2019 r. (20:01:33) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o referendum konsultacyjnym w sprawie
sposobu wybierania posłów na Sejm


Art. 1.
 1. Marszałek Sejmu zarządza referendum konsultacyjne w sprawie sposobu wybierania posłów na Sejm, zwane dalej „referendum”.
 2. Postawionym w referendum pytaniem jest „W jaki sposób powinni być wybierani posłowie na Sejm?”, a wariantami odpowiedzi są:
  1) System oparty na wieloosobowych listach partyjnych,
  2) System oparty na pojedynczym głosie przechodnim,
  3) Głos pusty.
 3. Termin głosowania jest dwudniowy, obejmuje jeden dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, upływa ostatniego dnia o godzinie 21.00 oraz rozpoczyna się po upływie co najmniej czterech dni od dnia zarządzenia referendum.
 4. Pozostałe przepisy Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. stosuje się odpowiednio.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 07.07.2019, 10:06:47
 2. Santiago Vilarte von Hippogriff, 07.07.2019, 10:19:55
  Mam wątpliwości, co do celowości przeprowadzenia tego referendum, głosuję 'za' bardziej na zasadzie 'nie powinno zaszkodzić'
 3. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 07.07.2019, 12:19:27
 4. Michaś Elżbieta II, 07.07.2019, 16:34:02
  Tak jak w komentarzu posla Vilarte. Panie posle, moze trzeba powolac wspolne ugrupowanie? :)

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW