Sejm Księstwa Sarmacji
Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o Medalu Honorowym Jacka von Horna
od 29.06.2019 r. (09:32:08) do 29.06.2019 r. (15:37:01) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Rozporządzenie Księcia
o Medalu Honorowym Jacka von Horna

Art. 1.
W Rozporządzeniu Księcia o orderze i odznaczeniach wojskowych z dnia 7 września 2012 r. art. 6b staje się art. 6c oraz dodaje się art. 6b o tytule „Medal Honorowy Jacka von Horna”, w brzmieniu:
 1. Medal Honorowy Jacka von Horna przyznawany jest żołnierzom, którzy wzorowo pełnili służbę w Książęcych Siłach Zbrojnych, po upływie co najmniej siedmiu lat od dnia złożenia przysięgi wojskowej.
 2. Medal może być przyznany tylko jeden raz. Nadawany jest przez Księcia jeden raz w roku: w trakcie uroczystości z okazji 8 września — Święta Książęcych Sił Zbrojnych.
 3. Wizerunkami medalu oraz baretki są:
yxtuxk5m.png

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 29.06.2019, 09:32:15
 2. Filip von Sarm, 29.06.2019, 09:53:57
 3. Santiago Vilarte von Hippogriff, 29.06.2019, 13:08:34
  Na pewno warto się zastanowić nad ilością istniejących odznaczeń w KSZ, natomiast w tym konkretnym przypadku popieram.
 4. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 29.06.2019, 14:02:01
 5. Defloriusz Dyman Wander, 29.06.2019, 15:09:50
  Jak w komentarzu Posla Santiago.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW