Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim
od 26.06.2019 r. (09:36:13) do 26.06.2019 r. (17:51:27) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 1 ust. 1 pkt 1 („Wagę równą 3 za każdą wypowiedź w formie artykułu, nieukrytego przez Prefekturę oraz nie wyróżnionego tytułem «Artykułu na Medal»”) otrzymuje brzmienie „Wagę równą 3 za każdą wypowiedź w formie nieukrytego artykułu niewyróżnionego tytułem «Artykułu na Medal»”;
 2. art. 5 ust. 1 pkt 2 („Wagę równą 5 za każdą wypowiedź w formie artykułu, nieukrytego przez Prefekturę oraz wyróżnionego tytułem «Artykułu na Medal»”) otrzymuje brzmienie „Wagę równą 5 za każdą wypowiedź w formie nieukrytego artykułu wyróżnionego tytułem «Artykułu na Medal»”;
 3. art. 5 ust. 1 pkt 3 („Wagę równą 1 za każdą wypowiedź w formie komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego który otrzymał mniej niż 3 serca”) otrzymuje brzmienie „Wagę równą 1 za każdą wypowiedź w formie nieukrytego komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego”;
 4. skreśla się art. 5 ust. 1 pkt 4 („Wagę równą 2 za każdą wypowiedź w formie komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego który otrzymał co najmniej 3 serca”);
 5. skreśla się art. 5 ust. 1 pkt 5 („Wagę równą 1/4 za dowolną niezerową ilość wypowiedzi na kanałach publicznych serwera "Księstwo Sarmacji" czatu Discord, identyfikowanego unikalnym numerem ID 446211402005217291”);
 6. art. 5 ust. 1 pkt 6 („Wagę równą 1/4 za każdą wypowiedź w formie ćwirka”) otrzymuje brzmienie „Wagę równą 1/2 za każdą wypowiedź w formie nieukrytego ćwirka”;
 7. art. 5a ust. 2 („Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, mogą przyznawać Książę, Kanclerz i osoby o których mowa w art. 34 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji”) otrzymuje brzmienie „Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, mogą przyznawać Książę, Kanclerz, przedstawiciel sarmackiego serwera Discord i osoby, o których mowa w art. 34 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji”.
Art. 2.
 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem wykonania przez Naczelną Izbę Architektury.
 2. Nie stwierdza się utraty funkcji publicznych z przyczyny utraty statusu aktywnego obywatela w okresie siedmiu dni od dnia wejścia ustawy w życie.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 26.06.2019, 09:38:14
 2. Filip von Sarm, 26.06.2019, 09:48:27
 3. Michaś Elżbieta II, 26.06.2019, 10:26:25
 4. Santiago Vilarte von Hippogriff, 26.06.2019, 11:03:51
 5. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 26.06.2019, 15:30:40

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW