Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim
od 24.05.2019 r. (21:11:47) do 29.05.2019 r. (21:11:47)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

art. 1 ust. 1 pkt 1 („Wagę równą 3 za każdą wypowiedź w formie artykułu, nieukrytego przez Prefekturę oraz nie wyróżnionego tytułem «Artykułu na Medal»”) otrzymuje brzmienie „Wagę równą 3 za każdą wypowiedź w formie nieukrytego artykułu niewyróżnionego tytułem «Artykułu na Medal»”;
art. 5 ust. 1 pkt 2 („Wagę równą 5 za każdą wypowiedź w formie artykułu, nieukrytego przez Prefekturę oraz wyróżnionego tytułem «Artykułu na Medal»”) otrzymuje brzmienie „Wagę równą 5 za każdą wypowiedź w formie nieukrytego artykułu wyróżnionego tytułem «Artykułu na Medal»”;
art. 5 ust. 1 pkt 3 („Wagę równą 1 za każdą wypowiedź w formie komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego który otrzymał mniej niż 3 serca”) otrzymuje brzmienie „Wagę równą 1 za każdą wypowiedź w formie nieukrytego komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego”;
skreśla się art. 5 ust. 1 pkt 4 („Wagę równą 2 za każdą wypowiedź w formie komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego który otrzymał co najmniej 3 serca”);
skreśla się art. 5 ust. 1 pkt 5 („Wagę równą 1/4 za dowolną niezerową ilość wypowiedzi na kanałach publicznych serwera "Księstwo Sarmacji" czatu Discord, identyfikowanego unikalnym numerem ID 446211402005217291”);
art. 5 ust. 1 pkt 6 („Wagę równą 1/4 za każdą wypowiedź w formie ćwirka”) otrzymuje brzmienie „Wagę równą 1/2 za każdą wypowiedź w formie nieukrytego ćwirka”;
art. 5a ust. 2 („Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, mogą przyznawać Książę, Kanclerz i osoby o których mowa w art. 34 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji”) otrzymuje brzmienie „Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, mogą przyznawać Książę, Kanclerz, przedstawiciel sarmackiego serwera Discord i osoby, o których mowa w art. 34 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem wykonania przez Naczelną Izbę Architektury.
Nie stwierdza się utraty funkcji publicznych z przyczyny utraty statusu aktywnego obywatela w okresie siedmiu dni od dnia wejścia ustawy w życie.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, 24.05.2019, 21:50:46
  2. Peter West, 25.05.2019, 08:51:33
  3. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 25.05.2019, 17:52:44
  4. Piotr de Zaym, 26.05.2019, 13:19:31

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW