Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie wymogów wobec niektórych funkcjonariuszy publicznych [powtórzone]
od 28.03.2019 r. (22:59:12) do 29.03.2019 r. (23:13:32) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Art. 1
Art. 5 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014. r (Dz.U, poz.6430, ze zm.) o treści:

"Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, posła na Sejm, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy." przyjmuje brzmienie:

"Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, posła na Sejm, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy."
Art. 2
Art. 5 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014. r (Dz.U, poz.6430, ze zm.) o treści:

"Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji stwierdza namiestnik prowincji." przyjmuje brzmienie:

"Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji stwierdza namiestnik prowincji."
Art. 3
Art. 3 ust. 6 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. (Dz.U, poz. 4993, ze zm.) o treści:

"Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu, w przypadku utraty aktywności albo w wyniku referendum w sprawie odwołania Prefekta Generalnego przeprowadzonego na wniosek obywateli. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia." przyjmuje brzmienie:

"Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu albo w wyniku referendum w sprawie odwołania Prefekta Generalnego przeprowadzonego na wniosek obywateli. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia."
Art. 4

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Andrzej Fryderyk, 28.03.2019, 22:59:25
  2. Antoni Kacper Burbon-Conti, 28.03.2019, 23:26:04
  3. Prokrust Zombiakov, 29.03.2019, 19:24:06
  4. Erik Otton von Hohenburg, 29.03.2019, 19:58:07

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 28.03.2019, 23:05:24

Głosy PRZECIW

  1. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 29.03.2019, 14:51:32