Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o odpowiedzialności Księcia — doprecyzowanie brzmienia przepisu
od 08.10.2013 r. (08:02:38) do 08.10.2013 r. (10:34:46)
Treść głosowania

Art. 1 ust. 2 projektu otrzymuje brzmienie: W art. 8 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „[Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek…] uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu"

Wytłuszczono doprecyzowanie brzmienia przepisu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 08.10.2013, 08:02:45
  2. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 08.10.2013, 08:12:29
  3. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 08.10.2013, 09:32:11
    technikalia, technikalia
  4. Mikołaj Torped, 08.10.2013, 10:34:13

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW