Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o ważeniu głosów
od 18.02.2019 r. (18:54:01) do 21.02.2019 r. (18:54:01)
Treść głosowania

Ustawa o ważeniu głosów
W Ustawie Ordynacja Wyborcza (DP poz. 5255):
Art. 1.

Art. 8 Ust 2. w brzmieniu

Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w wyborach Księcia głos o sile:
1, jeżeli nie jest aktywnym obywatelem w myśl ustawy o obywatelstwie sarmackiej,
3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.

Przyjmuje brzmienie
Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w wyborach i referendach ogólnokrajowych głos o sile:

3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 4 wsi lennych, i nie posiadał tytułu przed ich nadaniem,
4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 4 wsi lennych, i posiadał tytuł szlachecki lub arystokratyczny przed nadaniem,
5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 5 do 14 wsi lennych,
6, jeżeli w tym okresie co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.

Art. 2.

Art. 8 ust. 3 w brzmieniu

Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w pozostałych wyborach i referendach głos o sile 3

Przyjmuje brzmienie

Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum posiadał status dobrego obywatela przysługuje głos o sile o jeden większej niż w art. 8. ust. 2.
Art. 3.

Dodaje się art. 8. Ust. 4. w brzmieniu

Obywatelowi, który uzyskał przynajmniej pięć punktów aktywności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji w dniu zarządzenia wyborów przysługuje głos o sile o jeden większej niż w art. 8. Ust. 2
Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie w momencie zaimplementowania przez Naczelną Izbę Architektury, jednak nie później niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 18.02.2019, 19:11:36

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Prokrust Zombiakov, 18.02.2019, 19:19:46
    Poparłbym referendum.
  2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 18.02.2019, 22:04:31
    Zdecydować powinno referendum.
  3. Erik Otton von Hohenburg, 19.02.2019, 20:15:50

Głosy PRZECIW

  1. Andrzej Fryderyk, 18.02.2019, 23:39:13