Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Asesora TK [Wojciech Hergemon]
od 15.02.2019 r. (18:57:37) do 18.02.2019 r. (18:57:37)
Treść głosowania

§ 1.[/center]
Na podstawie art. 1. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r., Sejm wybiera

Wojciecha Hergemona (T0003)
na stanowisko Asesora Trybunału Koronnego, na czteromiesięczną kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 15.02.2019, 20:15:19
  2. Andrzej Fryderyk, 15.02.2019, 20:17:55
  3. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 15.02.2019, 20:55:42
  4. Erik Otton von Hohenburg, 15.02.2019, 20:57:28

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW