Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie
od 31.01.2019 r. (23:09:01) do 02.02.2019 r. (19:21:54) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Art. 1

Art. 5 ust. 1 o treści
Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:

1. Wagę równą 3 za wypowiedzi w formie artykułów, nieukrytych przez Prefekturę.
2. Wagę równą 1 za wypowiedzi w formie komentarzy i postów w jawnych działach Forum Centralnego.
3. Wagę równą 1/4 za wypowiedzi w formie ćwirków.

przyjmuje następującą treść
Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji, w jawnych działach Forum Centralnego albo na czacie Discord, których suma wag jest nie mniejsza niż 20. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:

1. Wagę równą 3 za każdą wypowiedź w formie artykułu, nieukrytego przez Prefekturę oraz nie wyróżnionego tytułem "Artykułu na Medal".
2. Wagę równą 5 za każdą wypowiedź w formie artykułu, nieukrytego przez Prefekturę oraz wyróżnionego tytułem "Artykułu na Medal".
3. Wagę równą 1 za każdą wypowiedź w formie komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego który otrzymał mniej niż 3 serca.
4. Wagę równą 2 za każdą wypowiedź w formie komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego który otrzymał conajmniej 3 serca.
5. Wagę równą 1/4 za dowolną niezerową ilość wypowiedzi na kanałach publicznych serwera "Księstwo Sarmacji" czatu Discord, identyfikowanego unikalnym numerem ID 446211402005217291
6. Wagę równą 1/4 za każdą wypowiedź w formie ćwirka.
Art. 2

Art. 5a ust. 2 o treści "Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, mogą przyznawać Książę, Kanclerz, namiestnicy prowincji i przedstawiciel sarmackiego kanału IRC." przyjmuje brzmienie "Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, mogą przyznawać Książę, Kanclerz i osoby o których mowa w art. 34 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji"
Art. 3

Art. 7 ust.1, p.2 o treści "nie oddał głosu w dwóch kolejno po sobie następujących albo pierwszych po nadaniu obywatelstwa wyborach i referendach ogólnokrajowych" zostaje wykreślony
Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie w momencie zaimplementowania przez Naczelną Izbę Architektury, jednak nie później niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Andrzej Swarzewski, 31.01.2019, 23:41:29
 2. Prokrust Zombiakov, 01.02.2019, 00:07:17
  Moja opinia jest taka, i zotała już wyrażona, że jeżeli traktujemy wybory jako obowiązek to utrata obywatelstwa powinna być automatyczna a nie jako uznaniowa furtka dla JKM.
 3. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 01.02.2019, 22:54:00
 4. Erik Otton von Hohenburg, 01.02.2019, 23:19:48
 5. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 02.02.2019, 09:51:54

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Andrzej Fryderyk, 02.02.2019, 19:21:42

Głosy PRZECIW

 1. Antoni Kacper Burbon-Conti, 31.01.2019, 23:54:22
  Choć popieram wprowadzenie nagradzania aktywności za Discord, nie popieram zapisu z artykułu 3 projektu oraz rozwiązania, które znajduje się w artykule 2 projektu, zostało naniesione jako autopoprawka, a problem podjęty przeze mnie w debacie nie został w żaden sposób skomentowany przez Wysoką Izbę. Wybory i referenda są obowiązkiem każdego Obywatela, a równość wszystkich Obywateli powinna być taka sama. W związku z powyższym, głosuję przeciw ustawie i zachęcam pozostałych Posłów do uczynienia tego samego. Powyższy projekt możemy przyjąć bez błędów, które Wysoka Izba popełniła.