Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o odpowiedzialności Księcia — prawo łaski wobec monarchy (2)
od 06.10.2013 r. (20:00:47) do 07.10.2013 r. (09:36:38)
Treść głosowania

Książę nie może być adresatem prawa łaski, abolicji lub amnestii (Prezerwatyw Tradycja Radziecki)

Głosujemy jednocześnie nad dwoma wariantami. Jeżeli więcej niż jeden z nich uzyska większość, za przyjęty zostanie uznany ten, który uzyska największą liczbę głosów. W przypadku równości głosów zarządzę dodatkowe głosowanie.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 06.10.2013, 20:10:53
    Przeciwne rozwiązanie zawiera w sobie możliwość jego ominięcia.
  2. Karolina Aleksandra, 06.10.2013, 20:47:39
  3. Misza Korab-Kaku, 06.10.2013, 23:26:28
  4. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 07.10.2013, 04:06:05

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Helwetyk Romański, 06.10.2013, 20:04:52
    Overkill.
  2. Mikołaj Torped, 06.10.2013, 20:42:39