Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych [Poprawka 2]
od 19.01.2019 r. (12:31:54) do 22.01.2019 r. (12:31:54)
Treść głosowania

Art. 5 projektu
(W rozdziale drugim dodaje się artykuł 6a o treści: "Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Książę może również zmniejszyć część opłaty przynależnej Radzie Ministrów, jednak nie więcej niż o połowę.")

przyjmuje brzmienie:

W rozdziale drugim dodaje się artykuł 6a o treści: "Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Rada Ministrów może zmniejszyć przysługującą jej część opłaty, jednak nie więcej niż o połowę".

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Antoni Kacper Burbon-Conti, 19.01.2019, 14:10:43
  2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 19.01.2019, 15:41:29
  3. Andrzej Swarzewski, 19.01.2019, 18:10:57
  4. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 19.01.2019, 18:23:34
  5. Andrzej Fryderyk, 19.01.2019, 18:49:15
  6. Erik Otton von Hohenburg, 20.01.2019, 15:28:38

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Prokrust Zombiakov, 19.01.2019, 21:50:02

Głosy PRZECIW