Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Asesora TK [Defloriusz Dyman Wander]
od 19.01.2019 r. (12:21:12) do 20.01.2019 r. (12:22:06) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

§ 1.
Na podstawie art. 1. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r., Sejm wybiera
Defloriusza Dymana Wandera (A0441)
na stanowisko Asesora Trybunału Koronnego, na czteromiesięczną kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Andrzej Fryderyk, 19.01.2019, 12:21:21
  2. Erik Otton von Hohenburg, 19.01.2019, 13:12:13
  3. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 19.01.2019, 13:50:29
  4. Antoni Kacper Burbon-Conti, 19.01.2019, 14:06:03
  5. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 19.01.2019, 15:39:14
  6. Andrzej Swarzewski, 19.01.2019, 18:08:05

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Prokrust Zombiakov, 19.01.2019, 22:43:34

Głosy PRZECIW