Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o Polityce Zagranicznej Księstwa Sarmacji
od 28.11.2018 r. (10:53:30) do 29.11.2018 r. (18:50:21) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna o Polityce Zagranicznej Księstwa Sarmacji
Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji, z dnia 24 stycznia 2011 r., dokonuje się następujących zmian:

 1. art. 9 ust. 8 ["[i]Książę prowadzi politykę zewnętrzną Księstwa Sarmacji, w szczególności: 1. zawiera umowy międzynarodowe i upoważnia inne organy państwowe do zawierania tychże umów; 2. powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji; 3. za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.[/i]"] otrzymuje brzmienie: Książę wspiera Radę Ministrów w zakresie polityki zewnętrznej Księstwa Sarmacji, a w szczególności: 1. na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych może powołać i odwołać przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, którzy tworzą podlegającą Księciu Służbę Dyplomatyczną Jego Książęcej Mości,
  2. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji,
  3. za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.
 2. art. 24 ust. 1 ["[i]Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej.[/i]"] otrzymuje brzmienie: Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej.

Art. 2
1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
2. W terminie 14 dni od wejścia ustawy w życie minister właściwy do spraw polityki zagranicznej, a w przypadku jego braku Kanclerz, wydaje zaktualizowane rozporządzenie w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji i na jego podstawie urządza, w ogólnodostępnym dziale Forum Centralnego dedykowanym Radzie Ministrów, wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 28.11.2018, 11:00:37
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 28.11.2018, 12:25:50
 3. Peter West, 28.11.2018, 13:10:33
 4. Kristian Arped, 29.11.2018, 09:18:56
 5. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 29.11.2018, 16:52:13

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW