Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o odpowiedzialności Księcia — zawieszenie sprawowania władzy książęcej
od 06.10.2013 r. (19:59:18) do 07.10.2013 r. (09:38:33)
Treść głosowania

Sprawowanie władzy książęcej ulega zawieszeniu od chwili podjęcia przez Sejm uchwały o wyrażeniu zgody na pociągnięcie Księcia do odpowiedzialności karnej, do chwili

[A] ogłoszenia prawomocnego wyroku uniewinniającego lub rozstrzygnięcia przez Sejm w przedmiocie opróżnienia tronu książęcego ALBO
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.

— zależnie od wyniku głosowania http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/63.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 06.10.2013, 20:04:24
  2. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 06.10.2013, 20:08:37
  3. Mikołaj Torped, 06.10.2013, 20:42:01
  4. Karolina Aleksandra, 06.10.2013, 20:48:36
  5. Misza Korab-Kaku, 06.10.2013, 23:26:05
  6. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 07.10.2013, 04:07:59

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW