Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Prefekta Generalnego
od 01.09.2018 r. (21:48:35) do 02.09.2018 r. (13:56:08) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

§ 1.

Na podstawie art. 3. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 146 z dnia 11 grudnia 2011 roku o prefektach (Dz. P. poz. 4993),

Sejm wybiera

Michała Franciszka Lubomirski-Lisewicz (AG760)

na urząd Prefekta Generalnego, na czteromiesięczną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW