Sejm Księstwa Sarmacji
Zgoda na wypowiedzenie Traktatu Almerskiego
od 29.08.2018 r. (14:07:20) do 01.09.2018 r. (14:07:20)
Treść głosowania

Sejm wyraża zgodę na wypowiedzenie przez Księcia Traktatu Almerskiego o współpracy w zakresie ścigania i karania sprawców poważnych przestępstw, sporządzonego w Almerze dnia 19 marca 2003 r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 29.08.2018, 14:10:32
  2. Erik Otton von Hohenburg, 29.08.2018, 14:59:38
  3. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 30.08.2018, 15:49:43
    Przy okazji dziękuję JKM Konradowi Jakubowi za odpowiedź na moje pytanie.
  4. Tomasz Ivo Hugo, 30.08.2018, 21:16:57

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW