Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o odpowiedzialności Księcia — przesłanka opróżnienia tronu (4)
od 06.10.2013 r. (19:58:30) do 07.10.2013 r. (09:37:39)
Treść głosowania

Skazanie Księcia za przestępstwo zasługujące na szczególne potępienie (Misza Korab-Kaku)

W oryginalnym brzmieniu projektu: skazanie za przestępstwo zagrożone karą banicji, popełnione z winy umyślnej.

Głosujemy jednocześnie nad czterema wariantami. Jeżeli więcej niż jeden z nich uzyska większość, za przyjęty zostanie uznany ten, który uzyska największą liczbę głosów. W przypadku równości głosów zarządzę dodatkowe głosowanie.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 06.10.2013, 23:25:46

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 06.10.2013, 20:08:04
  2. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 07.10.2013, 04:10:07

Głosy PRZECIW

  1. Helwetyk Romański, 06.10.2013, 20:03:49
    Zbyt nieprecyzyjne
  2. Mikołaj Torped, 06.10.2013, 20:41:35
  3. Karolina Aleksandra, 06.10.2013, 20:48:05