Sejm Księstwa Sarmacji
Zmiana Rozporządzenia Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych
od 25.08.2018 r. (09:23:41) do 28.08.2018 r. (09:23:41)
Treść głosowania

Cytuję:
Rozporządzenie Księcia o noweli Rozporządzenia Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych

Art. 1.
W Rozporządzeniu Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych dokonuje się następujących zmian:
[offset=10]1. w art. 1 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu "Członków Heroldii Księstwa Sarmacji".
2. w art. 2 ust. 2 pkt. 2 zmienia się brzmienie przepisu na "Radców Naczelnej Izby Architektury wynosi od 5000 do 20000 lt".
3. w art. 2 ust. 2 pkt. 3 zmienia się brzmienie przepisu na "Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości w randze Ambasadora oraz członków Heroldii Księstwa Sarmacji w randze Sekretarza wynosi od 5000 do 10000 lt".
4. w art. 2 ust. 2 pkt. 4 zmienia się brzmienie przepisu na "Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości w randze innej niż Ambasadora oraz członków Heroldii Księstwa Sarmacji w randze innej niż Sekretarza wynosi od 1000 do 5000 lt".[/offset]

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 25.08.2018, 09:29:18
    Domyślam się, że przyczyną zmiany zasad wynagradzania radców NIA jest nierówny nakład pracy obu radców. Z uwagi na charakter tego organu, byłbym spokojniejszy, gdyby przepis miał nieco mniej arbitralny charakter.
  2. Erik Otton von Hohenburg, 25.08.2018, 09:29:26
  3. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 25.08.2018, 11:52:18

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW