Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji
od 24.08.2018 r. (10:43:11) do 25.08.2018 r. (08:59:42) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr
o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji

Art. 1.

Art. 14a pkt 9 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r. („25 sierpnia — rocznica powstania Korony Księstwa Sarmacji”) otrzymuje brzmienie „25 lutego — rocznica powstania Starosarmacji”.

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 24.08.2018, 10:44:50
  2. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 24.08.2018, 11:13:22
  3. Tomasz Ivo Hugo, 24.08.2018, 12:27:08
  4. Erik Otton von Hohenburg, 24.08.2018, 15:20:05
  5. Konrad Jakub Arped-Friedman, 24.08.2018, 23:34:05

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW