Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o ochronie tytułów arystokratycznych i szlacheckich
od 17.08.2018 r. (21:45:57) do 19.08.2018 r. (11:42:08) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna nr…
z dnia …
o ochronie tytułów arystokratycznych i szlacheckich
Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji dodaje się art. 10a o tytule „Pozbawianie tytułów, lenn i herbów”, w brzmieniu „Pozbawienie tytułu arystokratycznego albo szlacheckiego, lenna lub herbu następuje na wniosek jego posiadacza, w drodze prawomocnego wyroku sądu albo w drodze postanowienia Księcia wydanego za zgodą Sejmu”.
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 17.08.2018, 21:50:33
  2. Tomasz Ivo Hugo, 18.08.2018, 09:17:04
  3. Konrad Jakub Arped-Friedman, 18.08.2018, 17:54:47

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Erik Otton von Hohenburg, 18.08.2018, 08:04:25

Głosy PRZECIW

  1. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 17.08.2018, 21:51:33