Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawki Jego Książęcej Mości do Ustawy konstytucyjnej o zmianie przepisów dotyczących weta książęcego
od 26.07.2018 r. (10:16:25) do 26.07.2018 r. (12:19:08) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Poprawka nr 1
Art. 20 ust. 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji stanowi, że:

„Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę”.

Przyjęta przez Sejm Ustawa konstytucyjna o zmianie przepisów dotyczących weta książęcego nadaje mu brzmienie:

„Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę”.

Treścią poprawki jest nadanie temu przepisowi brzmienia:

„Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę”.

Poprawka nr 2
Zastąpienie przepisu końcowego „Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia” przepisem końcowym „Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 26.07.2018, 10:28:34
    W przypadku ponownego powierzenia mi zaszczytu bycia posłem na Sejm zamierzam dążyć do ostatecznego przywrócenia ponownego rozpatrywania ustaw bezwzględną większością głosów. Poprawki zmierzają w dobrym — tylko niewystarczającym — kierunku względem obecnego stanu prawnego.
  2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 26.07.2018, 10:34:08
  3. Konrad Jakub Arped-Friedman, 26.07.2018, 10:58:19
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 26.07.2018, 12:04:36

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW