Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o odroczeniu wejścia w życie Ustawy o zmianie sposobu liczenia głosu
od 21.07.2018 r. (14:28:31) do 24.07.2018 r. (14:28:31)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o odroczeniu wejścia w życie
Ustawy o zmianie sposobu liczenia głosu


Art. 1.
Art. 2 Ustawy Sejmu nr 343 o zmianie sposobu liczenia siły głosu z dnia 6 lipca 2018 r. („Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 tygodni od ogłoszenia”) otrzymuje brzmienie „Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, w okresie od 6 sierpnia do 6 września 2018 roku. Przepisów ustawy nie stosuje się do wyborów i referendów zarządzonych przed wejściem ustawy w życie”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 21.07.2018, 14:31:02
  2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 21.07.2018, 15:02:07
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 22.07.2018, 12:42:02

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW