Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji
od 21.06.2018 r. (14:03:39) do 23.06.2018 r. (19:07:05) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
z dnia …
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji
Art. 1.
  1. Art. 18 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, Rada Ministrów, prowincje oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu”) otrzymuje brzmienie „Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, Rada Ministrów, prowincje, organy określone ustawą oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu”.
  2. Art. 28 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Książę odwołuje członka Rady Ministrów, który nie udzielił w terminie siedmiu dni odpowiedzi na zapytanie lub interpelację posła albo zapytanie prowincji, jeżeli niedopełnienie obowiązku nie miało miejsca z powodu siły wyższej”) otrzymuje brzmienie „Książę odwołuje członka Rady Ministrów, który nie udzielił w terminie siedmiu dni odpowiedzi na zapytanie lub interpelację posła albo zapytanie prowincji lub organu określonego ustawą, jeżeli niedopełnienie obowiązku nie miało miejsca z powodu siły wyższej”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 21.06.2018, 14:09:09
    Nie zaszkodzi spróbować.
  2. Konrad Jakub Arped-Friedman, 21.06.2018, 14:32:28
  3. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 21.06.2018, 19:29:35
  4. Kristian Arped, 22.06.2018, 17:58:21
  5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 23.06.2018, 15:50:22

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW