Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja Ordynacji wyborczej: obowiązek informowania o głosowaniu przez system informatyczny
od 20.06.2018 r. (23:07:18) do 23.06.2018 r. (09:22:36) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

art. 9a („Książęca Komisja Wyborcza może uchwalić rozesłanie wiadomości e-mail informujących obywateli — ogół lub ogół niegłosujących — o nadchodzącym lub trwającym głosowaniu oraz możliwości oddania głosu, jak również zamieszczenie takiej informacji na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji; w takim przypadku przepisu art. 40 ust. 1 pkt 14 Kodeksu Sprawiedliwości nie stosuje się”) otrzymuje brzmienie: „System informatyczny Księstwa Sarmacji rozsyła wiadomości e-mail informujące o możliwości oddania głosu: ogół obywateli w chwili rozpoczęcia głosowania oraz ogół niegłosujących o godzinie 9.00 ostatniego dnia głosowania; taką informację zamieszcza się również na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 20.06.2018, 23:08:39
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 21.06.2018, 00:39:37
  3. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 21.06.2018, 06:42:57

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 20.06.2018, 23:18:32
    Nie lubię nadmiarowych wiadomości na pocztę; o ile można zrozumieć rozesłanie wiadomości dla nieaktywnych w przypadku ważnego głosowania (elekcja), to uważam za zbędne rozsyłanie: a) wiadomości dla każdego już na starcie głosowania b) obligatoryjnej wiadomości dla nieaktywnych przy każdym głosowaniu — jeżeli kogoś nie ma w Sarmacji, to w większości przypadków nie chce mu się akurat z nami bawić. Referenda i wybory mamy dość często, więc spodziewam się lawiny zbędnych wiadomości - nie każdy ma osobnego maila do KS i udostępnia realnego, głównego.
  2. Kristian Arped, 22.06.2018, 20:26:19