Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o odpowiedzialności Księcia — przesłanka opróżnienia tronu (2)
od 06.10.2013 r. (19:57:47) do 07.10.2013 r. (11:36:47)
Treść głosowania

Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca lub karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji (Helwetyk Romański)

W oryginalnym brzmieniu projektu: skazanie za przestępstwo zagrożone karą banicji, popełnione z winy umyślnej.

Głosujemy jednocześnie nad czterema wariantami. Jeżeli więcej niż jeden z nich uzyska większość, za przyjęty zostanie uznany ten, który uzyska największą liczbę głosów. W przypadku równości głosów zarządzę dodatkowe głosowanie.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 06.10.2013, 20:03:15
  2. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 06.10.2013, 20:07:47
  3. Karolina Aleksandra, 06.10.2013, 20:48:24
  4. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 07.10.2013, 04:09:48

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Daniel Chojnacki, 07.10.2013, 11:23:35

Głosy PRZECIW

  1. Mikołaj Torped, 06.10.2013, 20:41:04