Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o przywróceniu niezależności podatkowej samorządom
od 18.06.2018 r. (12:24:27) do 20.06.2018 r. (22:57:56) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o przywróceniu niezależności podatkowej samorządom

Art. 1.

W ustawie Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833, z późn. zm.), wprowadza się zmianę art. 1 ust. 1 („Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2”) otrzymuje brzmienie „Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki i samorządów — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2”.
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Kristian Arped, 20.06.2018, 21:39:23

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 18.06.2018, 22:29:37

Głosy PRZECIW

  1. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 18.06.2018, 13:40:01
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 18.06.2018, 18:39:18
  3. Helwetyk Romański, 19.06.2018, 07:21:31
    Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała projekt (w tym kontekście nie do końca rozumiem wstrzymanie się Kanclerza od głosu…). Podatek od prowincji w obecnej formule jest, delikatnie pisząc, niefortunny, ale jeszcze bardziej niefortunne byłoby przyjęcie ustawy, której skutkiem byłyby problemy finansowe Korony.