Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o promocji płodności: poprawka pos. Romańskiego
od 18.06.2018 r. (12:18:15) do 20.06.2018 r. (22:56:54) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Cytuję:
Skreśla się art. 5 pkt 3 („[Nowym obywatelom, przez okres trzech miesięcy od uzyskania obywatelstwa, przysługuje:] prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy i porady Rady Ministrów przed Trybunałem Koronnym i Prefekturą Generalną. Prawo to nie ma zastosowania w sytuacjach, w których nowy obywatel oskarżony jest o naruszenie przepisów z art. 40, art. 42 ust. 1 pkt 1, 2 i 3; art. 43 ust. 1 pkt 2, 4, 9 i 10 Kodeksu Sprawiedliwości”).
— nie jest dobrym pomysłem nakładanie na Radę Ministrów obowiązku pomocy nowym mieszkańcom oskarżonym o popełnienie przestępstwa. Z jednej strony, to nie real. Z drugiej strony, na tym odcinku nasze problemy kadrowe są powszechnie znane; ustanawianie martwego prawa nie jest dobrym rozwiązaniem. Jednakże — brak zawartego w ustawie obowiązku nie zabroni Radzie Ministrów, w razie możliwości, udzielania takiej pomocy prawnej.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 18.06.2018, 12:29:42
    Jak w uzasadnieniu do poprawki. :-)
  2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 18.06.2018, 13:39:04
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 20.06.2018, 16:58:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 18.06.2018, 13:38:16
  2. Kristian Arped, 20.06.2018, 21:39:00

Głosy PRZECIW