Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki
od 14.06.2018 r. (09:23:46) do 14.06.2018 r. (22:02:01) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa o zmianie ustawy
o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki


Art. 1
W treści art. 5 ust. 1 ustawy Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki
słowo Administracji zastępuje się słowem Architektury.

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 14.06.2018, 09:23:51
  2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 14.06.2018, 09:33:10
  3. Kristian Arped, 14.06.2018, 10:19:57
  4. Konrad Jakub Arped-Friedman, 14.06.2018, 12:35:43
  5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 14.06.2018, 17:02:21

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW