Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o odpowiedzialności Księcia — przesłanka opróżnienia tronu (1)
od 06.10.2013 r. (19:57:28) do 07.10.2013 r. (11:36:43)
Treść głosowania

Złożenie z urzędu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu (JKW Daniel Łukasz)

W oryginalnym brzmieniu projektu: skazanie za przestępstwo zagrożone karą banicji, popełnione z winy umyślnej.

Głosujemy jednocześnie nad czterema wariantami. Jeżeli więcej niż jeden z nich uzyska większość, za przyjęty zostanie uznany ten, który uzyska największą liczbę głosów. W przypadku równości głosów zarządzę dodatkowe głosowanie.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 06.10.2013, 20:03:07
  2. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 06.10.2013, 20:21:59
  3. Mikołaj Torped, 06.10.2013, 20:40:12
  4. Karolina Aleksandra, 06.10.2013, 20:48:32
  5. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 07.10.2013, 04:09:43
  6. Daniel Chojnacki, 07.10.2013, 11:23:11

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW