Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o kadencji asesorów Trybunału Koronnego
od 30.05.2018 r. (20:43:14) do 31.05.2018 r. (09:19:17) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o kadencji asesorów Trybunału Koronnego

Art. 1.
Art. 32ha ust. 2 zd. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Asesora powołuje Sejm uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów w obecności ponad połowy posłów”) otrzymuje brzmienie „Asesora powołuje Sejm, na czteromiesięczną kadencję, uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów w obecności ponad połowy posłów”.
Art. 2.
  1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Mandat asesorów wybranych na podstawie przepisów dotychczasowych trwa do chwili wejścia ustawy w życie.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 30.05.2018, 20:44:01
  2. Konrad Jakub Arped-Friedman, 30.05.2018, 20:46:20
  3. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 30.05.2018, 20:59:03
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 30.05.2018, 23:04:56

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW