Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o zwiększeniu elastyczności decyzyjnej Księcia
od 23.05.2018 r. (16:54:57) do 26.05.2018 r. (16:54:57)
Treść głosowania

Ustawa Konstytucyjna
o zwiększeniu elastyczności decyzyjnej Księcia
Artykuł 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. dokonuje się następujących zmian:
 1. w art. 10. dodaje się ust. 4. w brzmieniu "Rozporządzenie, o którym mówi poprzedni ustęp, nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm."
 2. w art. 32g. dodaje się ust. 3. w brzmieniu "Rozporządzenie, o którym mówi poprzedni ustęp, nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm."

Artykuł 2.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:
 1. Art. 7. ust. 3. "Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia." otrzymuje brzmienie: "Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia. Rozporządzenie nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm."
 2. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.

Artykuł 3.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.[/center]

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 23.05.2018, 23:21:21

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Helwetyk Romański, 23.05.2018, 16:58:04
  Tytuły arystokratyczne i szlacheckie oraz liczebność sądu konstytucyjnego normowane bez kontroli parlamentu nie są dobrym rozwiązaniem.
 2. Konrad Jakub Arped-Friedman, 23.05.2018, 18:06:19
  Podzielam zdanie JKW Romańskiego.
 3. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 23.05.2018, 21:37:20
  j.w.