Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o zmianie przepisów dotyczących weta książęcego
od 24.04.2018 r. (11:08:25) do 26.04.2018 r. (12:13:18) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

(projekt)


Ustawa konstytucyjna
z dnia …
o zmianie przepisów dotyczących weta książęcego


W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1


Art. 20 ust. 4, o treści:


Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę


przyjmuje brzmienie:


"Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę."

Art. 2


Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 24.04.2018, 11:13:01
  2. Andrzej Fryderyk, 24.04.2018, 12:22:22
  3. Albert Jan Maat von Hippogriff, 24.04.2018, 16:18:23
  4. Prokrust Zombiakov, 24.04.2018, 23:59:51
    Cóż ukrywać... monarchia się kończy.
  5. Kristian Arped, 25.04.2018, 15:45:12
  6. Wojciech Hergemon, 25.04.2018, 19:51:04

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 25.04.2018, 07:22:51

Głosy PRZECIW