Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu
od 20.04.2018 r. (08:18:56) do 23.04.2018 r. (22:23:15) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

(projekt)

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
o zmianie sposobu liczenia siły głosu
Art. 1

W Ustawie Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnia 2012 roku — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 5255), art. 8. w brzmieniu:

[offset=5]1. Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile:
 1. 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
 2. 4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
 3. 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
 4. 6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
 5. 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
 6. 8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.
3. Obywatele honorowi posiadają siłę głosów powiększoną o 1 w stosunku do wartości wynikającej z przepisu poprzedzającego.
4. (skreślony)[/offset]
przyjmuje brzmienie:

[offset=5]"1. Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o wartości powiększonej w stosunku do siły podstawowej określonej w ust. 1. za każdy spełniony warunek określony kolejno w ust. 3-5.

3. Siła głosu obywatela jest powiększona:
 1. o 1 punkt, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał nie mniej niż 5 i nie więcej niż 14 wsi;
 2. o 2 punkty, jeżeli w tym okresie otrzymał więcej niż 14 wsi.

4. Siła głosu obywatela jest powiększona:
 1. o 1 punkt, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres od 3 do 6 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów;
 2. o 2 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres od powyżej 6 do 12 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów;
 3. o 3 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres powyżej 12 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów.

5. Siła głosu obywatela jest powiększona:
 1. o 1 punkt, jeżeli suma jego punktów aktywności na dzień zarządzenia wyborów wynosi nie mniej niż 5 i nie więcej niż 20;
 2. o 2 punkty, jeżeli suma jego punktów aktywności na dzień zarządzenia wyborów wynosi więcej niż 20 i nie więcej niż 60;
 3. o 3 punkty, jeżeli suma jego punktów aktywności na dzień zarządzenia wyborów wynosi więcej niż 60."
[/offset]
Art. 2

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 tygodni od ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Kristian Arped, 20.04.2018, 08:21:35
 2. Andrzej Fryderyk, 20.04.2018, 09:58:00
 3. Wojciech Hergemon, 20.04.2018, 11:57:18
 4. Konrad Jakub Arped-Friedman, 20.04.2018, 12:20:38
 5. Albert Jan Maat von Hippogriff, 20.04.2018, 15:46:52
  Spam będzie skutecznie karany przez PG.
 6. Prokrustes, 22.04.2018, 23:29:58

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 21.04.2018, 15:39:14
  Nie zgadzam się na 5 punkt. Nie może być tak, że głos ma osoba, która więcej się udziela i komentuje. Nie twierdzę, że jest to ważne, ALE nigdy nie odzwierciedla to powagi udzielonych wypowiedzi. Wystarczy, że ktoś zacznie spamować w dowolnym miejscu na forum i co? Ma mieć 3 do przodu punkty? Będzie to doprowadzać do uaktywniania się poszczególnych jednostek przed wyborami, a tuż po nich będzie znów marazm. Radzę nad tym dobrze się zastanowić. Chyba, że obecna większość ma zamiar spamować.