Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór ATK — Markus Arped
od 19.04.2018 r. (13:19:30) do 26.04.2018 r. (13:19:30)
Treść głosowania

§ 1.


Na podstawie art. 32ha. ust. 2. Konstytucji Księstwa Sarmacji, Sejm wybiera
Jaśnie Oświeconego Markusa Arpeda

na stanowisko Asesora Trybunału Koronnego, na czteromiesięczną kadencję.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2018 roku.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 19.04.2018, 13:19:40
  2. Wojciech Hergemon, 19.04.2018, 16:04:16
  3. Kristian Arped, 20.04.2018, 08:12:43
  4. Andrzej Fryderyk, 20.04.2018, 16:36:56

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Albert Jan Maat von Hippogriff, 20.04.2018, 17:23:25
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 21.04.2018, 15:38:40
  3. Prokrust Zombiakov, 25.04.2018, 00:00:31

Głosy PRZECIW