Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu — poprawka nr 4
od 15.04.2018 r. (20:12:52) do 19.04.2018 r. (20:12:52)
Treść głosowania

Art. 2

W projekcie Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu, w art. 1 dotyczącym zmiany art. 8 Ordynacji Wyborczej, po ust. 6. dodaje się ust. 7. w następującym brzemieniu:

Siła głosu obywatela jest zwiększona o 2 punkty, jeżeli jest Księciem.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 17.04.2018, 18:16:26

Głosy PRZECIW

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 15.04.2018, 20:14:36
  2. Andrzej Fryderyk, 15.04.2018, 22:14:14
  3. Prokrust Zombiakov, 15.04.2018, 22:58:18
  4. Wojciech Hergemon, 17.04.2018, 19:42:45