Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu — poprawka nr 4
od 15.04.2018 r. (20:12:01) do 01.01.1970 r. (01:00:00)
Treść głosowania

Art. 2

W projekcie Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu, w art. 1 dotyczącym zmiany art. 8 Ordynacji Wyborczej, po ust. 6. dodaje się ust. 7. w następującym brzemieniu:

Siła głosu obywatela jest zwiększona o 2 punkty, jeżeli jest Księciem.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW