Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu — poprawka nr 3
od 15.04.2018 r. (19:51:11) do 19.04.2018 r. (19:51:11)
Treść głosowania

Poprawka
do projektu Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu
Art. 1

W projekcie Ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu, art. 1 dotyczący zmiany art. 8 Ordynacji Wyborczej w zakresie ust. 3, otrzymuje brzmienie:

Siła głosu obywatela jest powiększona:
  1. o 1 punkt, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 wsi;
  2. o 2 punkty, jeżeli w tym okresie otrzymał nie mniej niż 8 i nie więcej niż 14 wsi;
  3. o 3 punkty, jeżeli w tym okresie otrzymał więcej niż 14 wsi.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 19.04.2018, 13:34:02

Głosy PRZECIW

  1. Andrzej Fryderyk, 15.04.2018, 19:58:46
  2. Konrad Jakub Arped-Friedman, 15.04.2018, 20:11:40
  3. Prokrust Zombiakov, 15.04.2018, 22:58:10
  4. Wojciech Hergemon, 17.04.2018, 19:42:24