Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o reemisji tantiem
od 23.03.2018 r. (13:12:03) do 27.03.2018 r. (13:12:03)
Treść głosowania

Art. 1.

W ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dodaje się art. 15a o tytule „Reemisja tantiem”, w następującym brzmieniu:
„1. Do dziesiątego dnia każdego miesiąca dokonywana jest emisja liberta w kwocie równej kwocie tantiem, o których mowa w art. 23, sfinansowanych w miesiącu poprzednim.
2. Liberty wyemitowane na podstawie ust. 1 zasilają budżet Rady Ministrów.”

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Prokrust Zombiakov, 23.03.2018, 19:49:09
  Jaka wartość...

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Albert Jan Maat von Hippogriff, 23.03.2018, 15:58:15
  No nie wiem, wartość liberta drastycznie by spadła...
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 25.03.2018, 12:05:17

Głosy PRZECIW

 1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 23.03.2018, 13:12:32
  Uzasadniłem na Sali Obrad
 2. Kristian Arped, 23.03.2018, 15:21:54
 3. Andrzej Fryderyk, 25.03.2018, 01:36:32
 4. Wojciech Hergemon, 25.03.2018, 17:15:22