Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o nowelizacji Regulaminu Sejmu
od 14.03.2018 r. (13:56:19) do 18.03.2018 r. (13:56:19)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o nowelizacji Regulaminu Sejmu

Art. 1.

  1. Art. 4 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 314 — Regulamin Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. („Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie. Do wniosku o debatę dołącza się uzasadnienie, przedstawiające opis poruszanego zagadnienia.”) otrzymuje brzmienie: Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie oraz, jeśli jego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, wyszczególnienie tych zmian wraz z ich opisem. Do wniosku o debatę dołącza się uzasadnienie, przedstawiające opis poruszanego zagadnienia.

  2. W art. 4 ust. 6-8 oraz 10 Ustawy Sejmu nr 314 — Regulamin Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. dokonuje się takiej zmiany, że w miejscach, w których powołuje się na ust. 4, zastępuje się go ust. 5.

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 14.03.2018, 13:58:43
  2. Andrzej Fryderyk, 14.03.2018, 16:12:20
  3. Prokrustes, 14.03.2018, 20:15:22
  4. Wojciech Hergemon, 14.03.2018, 22:09:21
  5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 17.03.2018, 08:45:56

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW