Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja Dekretu JKM o symbolach KS
od 07.03.2018 r. (14:14:31) do 11.03.2018 r. (14:14:31)
Treść głosowania

USTAWA SEJMU NR....
o nowelizacji Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji

Art. 1.


W Dekrecie Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji, z dnia 6 maja 2006 r. dokonuje się następującej zmiany:

 1. Dotychczasowe brzmienie art. 14a. [Święta i uroczystości państwowe] dekretu, tj.:
  Świętami i uroczystościami państwowymi są:
  1. urodziny Księcia,
  2. 25 sierpnia — rocznica powstania Korony Księstwa Sarmacji,
  3. 12 marca — rocznica powstania Sclavinii,
  4. 25 maja — rocznica powstania Księstwa Sarmacji,
  5. 25 czerwca — rocznica powstania Baridasu,
  6. 29 lipca — rocznica powstania Teutonii,
  7. 8 września — święto Książęcych Sił Zbrojnych,
  8. 11 stycznia - Dzień Pamięci Narodowej.


  zmienia się na brzmienie następujące:


  Świętami i uroczystościami państwowymi są:
  1. rocznica wstąpienia na tron aktualnie panującego Księcia,,
  2. 11 stycznia — Dzień Pamięci Narodowej.
  3. 12 marca — rocznica powstania Sclavinii,
  4. 1 maja — Dzień Jedności Sarmackiej,
  5. 25 maja — rocznica powstania Księstwa Sarmacji,
  6. 25 czerwca — rocznica powstania Baridasu,
  7. 29 lipca — rocznica powstania Teutonii,
  8. 25 sierpnia — rocznica powstania Korony Księstwa Sarmacji,
  9. 8 września — święto Książęcych Sił Zbrojnych.

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 07.03.2018, 15:24:41
 2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 07.03.2018, 17:22:12
 3. Wojciech Hergemon, 07.03.2018, 20:53:18
 4. Andrzej Fryderyk, 08.03.2018, 17:18:09
 5. Konrad Jakub Arped-Friedman, 09.03.2018, 14:59:53

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Prokrust Zombiakov, 07.03.2018, 15:29:42

Głosy PRZECIW