Sejm Księstwa Sarmacji
Uchwała Sejmu w sprawie zatwierdzenia Rozporządzenia Księcia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji
od 24.02.2018 r. (17:10:58) do 27.02.2018 r. (04:04:04) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Uchwała Sejmu w sprawie zatwierdzenia Rozporządzenia Księcia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji

Cytuję:
Rozporządzenie Księcia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji
Na podstawie art. 9 ust. 8 Konstytucji Księstwa Sarmacji wydajemy niniejsze rozporządzenie celem ujednolicenia i usystematyzowania zasad i kryteriów uznwania innych mikronacji.

Art. 1. [Uznanie mikronacji]
Księstwo Sarmacji, w drodze proklamacji Księcia Sarmacji, uznaje państwowość mikronacji, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. istnieje i pozostaje aktywną, przez co najmniej 3 kolejne miesiące poprzedzające uznanie,
 2. posiada liczbę aktywnych mieszkańców w sposób ciągły nie mniejszą niż 3,
 3. posiada przynajmniej jedno miejsce publiczne,
 4. posiada suwerenną władzę sprawującą zdolną do wchodzenia w relacje międzynarodowe,
 5. posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji,
 6. nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji.

Art. 2. [Cofnięcie uznania]
 1. Księstwo Sarmacji może, w drodze proklamacji Księcia Sarmacji, wycofać uznanie państwowości mikronacji, która zaprzestała spełniania warunków określonych w art. 1.
 2. Z chwilą wycofania uznania państwowości mikronacji, umowę lub umowy międzynarodowe z nią zawarte uznaje się za niebyłe.

Art. 3. [Proklamacja Księcia]
Proklamacja, o której mowa w art. 1–2 zawiera, w załączniku, wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji w chwili wydania proklamacji.

Art. 4. [Przepisy końcowe]
 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia Książę Sarmacji ogłasza wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 24.02.2018, 19:04:04
 2. Prokrust Zombiakov, 24.02.2018, 20:53:25
 3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 24.02.2018, 22:48:41
 4. Konrad Jakub Arped-Friedman, 25.02.2018, 23:15:16
 5. Gauleiter Kakulski, 27.02.2018, 03:51:28

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Andrzej Fryderyk, 25.02.2018, 17:09:54
  Książę Sarmacji nie odniósł się w żaden sposób do uwag Sejmu. W takim stanie rzeczy nie mogę zagłosować za przyjęciem rozporządzenia.
 2. Wojciech Hergemon, 25.02.2018, 17:44:59
  W ogóle się na tym nie znam, więc się nie wypowiadam.

Głosy PRZECIW