Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o finansach publicznych — poprawka do art. 3 ust. 8
od 27.06.2013 r. (00:23:22) do 27.06.2013 r. (23:16:16)
Treść głosowania

Art. 3 ust. 8 („Pensje urzędników dworu wypłaca się z budżetu Księcia na zasadach przez Niego określonych”) otrzymuje brzmienie: „Pensje urzędników dworu oraz żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych wypłaca się z budżetu Księcia na zasadach przez Niego określonych”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 27.06.2013, 00:47:20
    Z uwagi na bezpośrednią podległość służbową.
  2. Avril von Levengothon, 27.06.2013, 01:05:30
  3. Fryderyk von Hohenzollern, 27.06.2013, 05:03:04
  4. Jurand Swarzewski, 27.06.2013, 19:04:56
  5. Markus Arped, 27.06.2013, 19:52:26

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Karolina Aleksandra, 27.06.2013, 12:04:25

Głosy PRZECIW

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 27.06.2013, 08:56:30