Sejm Księstwa Sarmacji
Częściowe odtajnienie wyników wyborów
od 13.12.2017 r. (16:34:54) do 16.12.2017 r. (16:34:54)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja wyborcza
Art. 1. [Przepisy nowelizujące]
 1. Dodaje się art. 3 [Lokal wyborczy] o następującej treści:
  1. Lokal wyborczy dostarcza skrypty umożliwiające oddanie głosu w wyborach (referendach) każdemu uprawnionemu, jak również zawiera informacje związane z wyborami (referendum).
  2. Każdy przebywający na terenie Księstwa Sarmacji posiada wgląd przez cały okres trwania wyborów (referendum) do następujących informacji w lokalu wyborczym:
   • frekwencji jako stosunkowi obywateli którzy oddali głos do liczby wszystkich uprawnionych obywateli
   • procentowemu rozkładowi głosów pomiędzy poszczególne komitety (bez uwzględnienia kandydatów na listach)/opcje w referendum
  3. Książęca Komisja Wyborcza posiada dodatkowo wgląd przez cały okres trwania wyborów (referendum) do następujących informacji w lokalu wyborczym:
   • listy głosów pozostałych do oddania, bez informacji osobowych na temat posiadacza odpowiedniej liczby głosów
   • konkretnej liczby głosów oddanych na poszczególne komitety (wraz z uwzględnieniem kandydatów na listach)/opcje w referendum
 2. Art. 3 - 18 ulegają zwiększeniu o jeden.
Art. 2. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości
Art. 1. [Przepisy nowelizujące]
 1. Skreśla się art. 40 ust. 1 pkt. 14 (“prowadzenie agitacji wyborczej (referendalnej), choćby wyłącznie na rzecz udziału w głosowaniu, pomimo posiadania wiedzy o wyniku wyborów (referendum).”)
 2. Art. 40 ust. 2 (“Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 pkt 4 (doprowadzanie miejsca publicznego do stanu praktycznej nieużywalności), 7 (prezentowanie treści pornograficznych osobie nieletniej), 9 (bezprawne umożliwianie odbywającemu karę więzienia albo skazanemu na karę banicji wypowiadania się w miejscu publicznym albo korzystania z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji), 11 (ujawnienie osobie niepowołanej danych dostępu do serwera, konta na serwerze, bazy danych lub oficjalnego kanału informacyjnego Księstwa Sarmacji), 12 (dokonanie bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji), 14 (prowadzenie agitacji wyborczej lub referendalnej) działa nieumyślnie, podlega karze więzienia do miesiąca.” otrzymuje brzmienie: Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 pkt 4 (doprowadzanie miejsca publicznego do stanu praktycznej nieużywalności), 7 (prezentowanie treści pornograficznych osobie nieletniej), 9 (bezprawne umożliwianie odbywającemu karę więzienia albo skazanemu na karę banicji wypowiadania się w miejscu publicznym albo korzystania z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji), 11 (ujawnienie osobie niepowołanej danych dostępu do serwera, konta na serwerze, bazy danych lub oficjalnego kanału informacyjnego Księstwa Sarmacji), 12 (dokonanie bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji), podlega karze więzienia do miesiąca.
Art. 2. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Krzysztof Czuguł-Chan, 13.12.2017, 16:46:14
  Nie sądzę, by temat był w pełni zamknięty i przegadany na tyle, by go zaimplementować. Może trzeba się nad tym pochylić trochę bardziej.
 2. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 13.12.2017, 16:49:02
 3. Paviel Gustolúpulo, 13.12.2017, 18:36:30
  Temat niech poczeka do po elekcji - z powodu zamieszania nie zdążyłem złożyć wniosku o przedłużenie debaty (również nie przedstawiłem zapowiedzianego usunięcia ciszy wyborczej). Sprawa się nie pali, przegadajmy ją na spokojnie.

Głosy PRZECIW

 1. Vladimir ik Lihtenštán, 13.12.2017, 16:37:24
 2. Leszek de Ruth, 13.12.2017, 19:36:16
  Rozumiem pozycję proponentów odtajnienia wyborów, ale zawsze będę głosował przeciw. Nie widzę realnej potrzeby odtajniania, a też byłby to kolejny krok na drodze odzierania Sarmacji z wartości symulacyjnych i związanej z tym fajności.
 3. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 13.12.2017, 21:52:39
  Aktualnie jestem przeciw, a nie otrzymałem w czasie debaty sejmowej odpowiedzi od wnioskodawców, więc nie przekonałem się do projektu.