Sejm Księstwa Sarmacji
Uchwała Sejmu — apel w sprawie nadania odznaczeń JKW
od 12.12.2017 r. (10:50:43) do 12.12.2017 r. (18:09:41)
Treść głosowania

Uchwała Sejmu
— apel w sprawie nadania odznaczeń Jego Książęcej Wysokości

My, posłowie na Sejm, reprezentując wolę obywateli Księstwa Sarmacji,

składamy na ręce Waszej Książęcej Wysokości wyrazy wdzięczności oraz najwyższego uznania za Waszą dotychczasową służbę Państwu i Narodowi i za pracę na rzecz dobra wspólnego całej rzeczypospolitej sarmackiej. W związku z tym apelujemy o nadanie poniższych odznaczeń Jego Książęcej Wysokości Tomaszowi Ivonowi Hugonowi:
 1. Złoty Krzyż Orderu Awangardy za nieustającą aktywność na forum Księstwa Sarmacji i stornie głównej,
 2. Złoty Krzyż Orderu Czerwonej Podwiązki za wszystkie dotąd zdobyte serca od użytkowników forum i DSG,
 3. Złoty Medal Orderu Gloriosae Memoriae za roztaczaną opiekę nad wszystkimi nowo przybyłymi mieszkańcami i obywatelami Księstwa Sarmacji,
 4. Złoty Krzyż Orderu Dalii za organizację wydarzeń narracyjnych i animowanie życia społeczności Księstwa Sarmacji,
 5. Złoty Medal Orderu Liry za publikację tekstów narracyjnych związanych z życiem Dworu,
 6. Złoty Krzyż Orderu Biurokratów za sumienne i godne pochwały wykonywanie obowiązków książęcych,
 7. Złoty Medal Orderu Prawa za całokształt działalności w Sejmie Księstwa Sarmacji,
 8. Złoty Medal Orderu Sprawiedliwości za całokształt działalności w Trybunale Koronnym,
 9. Medal Nadwyżki za kopipasty aktów prawnych.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Krzysztof Czuguł-Chan, 12.12.2017, 10:53:41
 2. Paviel Gustolúpulo, 12.12.2017, 10:57:17
 3. Vladimir ik Lihtenštán, 12.12.2017, 11:45:33
 4. Albert Felimi-Liderski, 12.12.2017, 13:27:02
 5. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 12.12.2017, 14:53:59
 6. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 12.12.2017, 15:03:46
 7. Leszek de Ruth, 12.12.2017, 17:48:49

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW