Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja Ordynacji wyborczej — poprawka posła Gustolúpula
od 07.12.2017 r. (20:02:14) do 10.12.2017 r. (16:54:01)
Treść głosowania

Poprawka
do projektu Ustawy o zmianie Ordynacji Wyborczej
W projekcie Ustawy o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja Wyborcza, w art. 1. po ust. 4. dokonuje się następujących zmian:
  1. Art. 7 ust. 7 (“Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów liczące co najmniej trzy nieodrzucone kandydatury i spełniających warunki wpisania na tę listę. Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania.”) otrzymuje brzmienie: Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów, które uzyskały co najmniej pięć podpisów aktywnych obywateli nie startujących w ramach danej listy, jak również posiadają co najmniej jednego kandydata spełniającego warunki wpisania na tę listę. Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania.
  2. Dodaje się art. 7b ust. 2 pkt. 3: nie poparcia kandydatury w terminie zgłaszania kandydatur przez innych aktywnych obywateli, w liczbie co najmniej pięciu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Vladimir ik Lihtenštán, 07.12.2017, 20:07:08
  2. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 07.12.2017, 20:10:52
  3. Paviel Gustolúpulo, 09.12.2017, 17:43:01
  4. Albert Felimi-Liderski, 09.12.2017, 17:50:38
  5. Krzysztof Czuguł-Chan, 09.12.2017, 20:15:18
  6. Leszek de Ruth, 10.12.2017, 16:46:22

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 07.12.2017, 21:23:35

Głosy PRZECIW