Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja Ordynacji wyborczej — poprawka posła ik Lihtenštána
od 07.12.2017 r. (20:02:11) do 10.12.2017 r. (16:53:47)
Treść głosowania

Poprawka
do projektu Ustawy o zmianie Ordynacji Wyborczej

W projekcie Ustawy o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja Wyborcza, w art. 1. po ust. 4. dodaje się ust. 5. w następującym brzmieniu:

"W art. 3. po ust. 4. dodaje się ust. 5. i 6. w następujących brzmieniach:

5. Kandydat​ ​na​ ​tron​ ​książęcy,​ ​kandydat​ ​na​ ​urząd​ ​Kanclerza​ ​lub​ ​przewodniczący​ ​stronnictwa
politycznego który zgłosił listę kandydatów w wyborach sejmowych,​ ​może​ ​zgłosić​ ​Książęcej​ ​Komisji​ ​Wyborczej​ ​swojego​ ​kandydata​ ​na​ ​męża zaufania.​ ​Książę​ ​powołuje​ ​mężów​ ​zaufania​ ​w​ ​drodze​ ​postanowienia.​ ​W​ ​przypadku
referendum,​ ​Książę​ ​powołuje​ ​mężów​ ​zaufania​ ​w​ ​ten​ ​sposób,​ ​by​ ​ich​ ​liczba​ ​w​ ​możliwie​ ​pełny
sposób​ ​odzwierciedlała​ ​grupy​ ​obywateli​ ​popierające​ ​określone​ ​warianty​ ​odpowiedzi​ ​w
referendum.

6. Mąż zaufania obserwuje prace Książęcej Komisji Wyborczej, posiada wgląd w aktualne wyniki wyborów bądź referendum, i stoi na straży prawidłowego przebiegu głosowania, zwłaszcza poprzez zwracanie uwagi na ewentualne naruszenia procedur, mogących narazić na utratę głosów przez desygnującego ich kandydata bądź określone warianty odpowiedzi w referendum.
"

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Vladimir ik Lihtenštán, 07.12.2017, 20:07:17
  2. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 07.12.2017, 20:10:40
  3. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 07.12.2017, 21:24:54

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Paviel Gustolúpulo, 09.12.2017, 17:43:08
  2. Albert Felimi-Liderski, 09.12.2017, 17:50:25
  3. Krzysztof Czuguł-Chan, 09.12.2017, 20:15:38
  4. Leszek de Ruth, 10.12.2017, 16:46:16