Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji
od 24.11.2017 r. (18:55:10) do 26.11.2017 r. (14:46:46)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji
Art. 1. [Przepisy nowelizujące]
Art. 14 pkt. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku ("Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od siedmiu i nie większej od trzynastu.") otrzymuje brzmienie: Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od pięciu i nie większej od trzynastu.
Art. 2. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 24.11.2017, 19:03:37
  2. Paviel Gustolúpulo, 24.11.2017, 19:04:23
  3. Albert Felimi-Liderski, 24.11.2017, 19:04:53
  4. Krzysztof Czuguł-Chan, 24.11.2017, 19:27:08
  5. Vladimir ik Lihtenštán, 24.11.2017, 19:57:07
  6. Leszek de Ruth, 24.11.2017, 21:02:55
  7. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 26.11.2017, 14:00:23

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW