Sejm Księstwa Sarmacji
Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o ustanowieniu Medalu Budowniczego
od 20.11.2017 r. (17:48:05) do 22.11.2017 r. (12:36:30)
Treść głosowania

Uchwała Sejmu ws. zatwierdzenia Rozporządzenie Księcia o ustanowieniu Medalu Budowniczego

Cytuję:
Uchwała Sejmu
w sprawie zatwierdzenia Rozporządzenia Księcia o ustanowieniu Medalu Budowniczego
§ 1.
Sejm zatwierdza Rozporządzenie Księcia o ustanowieniu Medalu Budowniczego.
§ 2.
Uchwała jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 20.11.2017, 22:39:37
  2. Albert Felimi-Liderski, 20.11.2017, 17:52:28
  3. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 20.11.2017, 17:55:34
  4. Vladimir ik Lihtenštán, 20.11.2017, 18:49:17
  5. Paviel Gustolúpulo, 20.11.2017, 19:41:35
  6. Krzysztof Czuguł-Chan, 20.11.2017, 20:45:47

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Leszek de Ruth, 21.11.2017, 18:21:38

Głosy PRZECIW